Menu

Retningslinjer

Fotografiene kan uten kostnad benyttes til profilering av aktiviteter og tilbud i Bærum på en positiv måte når følgende betingelser er oppfylt:


• Fotograf, alternativt kommune, skal krediteres ved bruk av bildene. Eks: FOTO: Bærum kommune el. FOTO: Jens Haugen.

• Krediteringen skal som hovedregel skje på selve bildet, rett under bildet eller i umiddelbar nærhet til bildet. Krediteringen kan gjøres via mouse-over funksjon på websider og i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig. Øvrig plassering av kreditering, der ikke noe av dette passer, kan avtales spesielt.

• Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene. Fotografiene må ikke endres eller gjengis på en måte som gjør at Bærum kommunes anseelse blir krenket.

• Fotografiene må ikke lånes ut, selges, overleveres eller på annen måte overdras til andre uten vårt samtykke.

NB! Ved manglende kreditering og/eller misbruk av våre bilder, mister du tilgang til fotobanken.